Επωνυμία: DR COOK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Επωνυμία (ξενόγλωσσα):  DR COOK SINGLE MEMBER P.C.
Διακριτικός Τίτλος:  DR COOK
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:  157029301000
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:  801446544
Διαχειριστής : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΥΛΙΜΙΩΤΗΣ του ΜΗΤΡΟΥ, κάτοικος ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, επί της οδού ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ, αρ. 7 .
Μοναδικός εταίρος : HANS VAN HOLLAND HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε με έδρα ΑΧΑΡΝΕΣ, επί της οδού ΑΝΘΑΓΟΡΑΣ, αρ. 10, ΤΚ 13679, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 155739101000, Α.Φ.Μ. 801388051,( ο οποίος εκπροσωπείται από τον/την ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ) ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 1.000,00 X (100%) ευρώ έλαβε 1.000 X (100%) μερίδια
Τηλέφωνο επικοινωνίας :   6943535363

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα “www.drcook.gr” είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου που δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την εταιρεία με την επωνυμία “Dr.Cook IKE”, που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής, Λεωφόρος Αθηνών, , με ΑΦΜ 801446544, ΔΟΥ. Αιγάλεω και ΓΕΜΗ 157029301000, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου office@drcook.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 6943535363

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με την επωνυμία dr.cook που βρίσκεται στη διεύθυνση www.drcook.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και πραγματοποιεί συναλλαγές ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους, τότε οφείλει, με δική του ευθύνη, να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση της ιστοσελίδας και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Όροι χρήσης

Η Dr.Cook διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, όποτε το κρίνει απαραίτητο, και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για κάθε αλλαγή μέσω των σελίδων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα.

Προϊόντα & πληροφορίες

Η Dr.Cook δεσμεύεται για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όσον αφορά την ταυτότητα της Dr.Cook και τις συναλλαγές που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν από λάθος/παράλειψη κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να τις διορθώσει οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός της ευθύνης

Στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, η Dr.Cook δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκύπτει από την ακύρωση παραγγελιών, τη μη εκτέλεση ή την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιονδήποτε λόγο. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πελάτη με βάση τα στοιχεία που τηρεί σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή μη και αναλαμβάνει την υποχρέωση σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει εγκαίρως τους πελάτες για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν έχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “ως έχουν”. Σε καμία περίπτωση η Dr.Cook δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαζευκτική ή/και σωρευτική απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική αποζημίωση κ.λπ.) που μπορεί να υποστεί ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας ή/και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από την ιστοσελίδα ή/και από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή επέμβαση στην ιστοσελίδα.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Dr.Cook και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Dr.Cook έχει λάβει άδεια για τις δικές της αποκλειστικές ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταβίβαση ή δημιουργία παράγωγων έργων με βάση αυτό το περιεχόμενο ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, ανάρτηση, κοινοποίηση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Dr.Cook ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Dr.Cook ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Dr.Cook ή τρίτων μερών αποτελούν ιδιοκτησία της Dr.Cook ή τρίτων μερών αντίστοιχα, που προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Προσωπικά δεδομένα & εμπιστευτικότητα των συναλλαγών

Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (679/2016), καθώς και τις διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύουν.

Η Dr.Cook χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ.), εφόσον αυτά έχουν εισαχθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο, για να επικοινωνήσει μαζί σας.
Η Dr.Cook χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), εάν έχουν εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο, για να λαμβάνουν προσφορές και ενημερωτικά δελτία από την Dr.Cook.
Η Dr.Cook χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει εισαχθεί σε προκαθορισμένα πεδία του ιστότοπου, για να υπενθυμίζει ημιτελείς αγορές για προϊόντα που έχουν προστεθεί και παραμένουν στο καλάθι αγορών.
Η Dr.Cook χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών μέσω της χρήσης των cookies για να βελτιώσει τον ιστότοπο και να προσαρμόσει τον τρόπο περιήγησης των επισκεπτών στον ιστότοπο και να τους προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, κάντε κλικ εδώ.
Η Dr.Cook χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.) που έχουν καταχωρηθεί στον ιστότοπο για όλους τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας, καθώς και για την εκτέλεση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα δεδομένα του χρήστη και των συναλλαγών θεωρούνται εμπιστευτικά, όπως στις συνήθεις συναλλαγές σε ένα εμπορικό κατάστημα.
Επίσης, με το παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, αντίρρησης, περιορισμού του σκοπού και φορητότητας σύμφωνα με τα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία). Διασφαλίζεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες συναλλαγών και μόνο όταν είναι απαραίτητο, π.χ. για την επεξεργασία των παραγγελιών.
Κατά τα λοιπά, η Dr.Cook δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει τα δεδομένα των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό απαιτείται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την επωνυμία Dr.Cook χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Dr.Cook ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες με σκοπό την υποστήριξη, την προώθηση και την εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την προώθηση των προϊόντων και την ενημέρωση των πελατών.

Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως προβλέπει ο νόμος και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και της επιχειρηματικής δεοντολογίας. Πρόθεση της Dr.Cook είναι να μην συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν μπορεί να εγγυηθεί/επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία, τυχόν ανήλικοι χρήστες της ιστοσελίδας της Εταιρείας που ενδέχεται να παρέχουν, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, προσωπικά δεδομένα, υποθέτουμε ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους, εφόσον υπάρχουν.

Υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα με την επωνυμία Dr.Cook για:

Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή παραβιάζει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου.
Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που προσβάλλει τα ήθη, τις κοινωνικές αξίες, τους ανηλίκους κ.λπ.
Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων ή καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη μετάδοση περιεχομένου που παραβιάζει οποιαδήποτε πατέντα, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους οποιουδήποτε είδους
Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη μετάδοση υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να διακόπτουν, να βλάπτουν, να καταστρέφουν ή να εξοπλίζουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή
Ηθελημένη ή ακούσια παραβίαση των εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών
Παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο
Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων για άλλους χρήστες

Σύνδεσμοι στο www.DrCook.gr

Οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν τον χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, εταιρειών κ.λπ. Αυτές οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν τελούν υπό τον έλεγχο του Dr.Cook και ο Dr.Cook δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε μια συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ή για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Dr.Cook δεν είναι υπεύθυνη για τη διαδικτυακή μετάδοση ή οποιαδήποτε μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο. Η Dr.Cook παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα μόνο για να διευκολύνει τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν σημαίνει ότι η Dr.Cook εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Πολιτική τιμών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα του Dr.Cook διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

Επίλυση διαφορών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας μας έχετε αποστείλει γραπτό αίτημα αλλά δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινή συμφωνία μεταξύ μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω του διαδικτύου, στη διεύθυνση webgate.ec.europa.eu/odr/ η οποία συνδέεται άμεσα με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” (www.synigoroskatanaloti.gr).

Σας εφιστούμε επίσης την προσοχή ότι η Εταιρεία μας αναγνωρίζει καλόπιστα τον συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της αρχής που θα επιληφθεί και δεν έχει δεσμευτεί για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της πλατφόρμας του ΕΔΔ, αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

Πολιτική επιστροφών

Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ή ανταλλαγής για τα κατεψυγμένα προϊόντα και όλα τα είδη τροφίμων.

Για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα ισχύουν τα ακόλουθα:

Εξωτερικά – Αισθητικά ελαττώματα:

Κατά την παραλαβή, ο πελάτης υποχρεούται να αποσυσκευάσει και να επιθεωρήσει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την απουσία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων να αναφέρει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή και εάν υπερβεί αυτή την προθεσμία, ο πελάτης χάνει κάθε δικαίωμα σχετικά με αυτό και θεωρείται ότι προκάλεσε το αισθητικό ελάττωμα μετά την παράδοση. Η Dr.Cook υποχρεούται να αντικαταστήσει το εν λόγω αντικείμενο με άλλο αντικείμενο χωρίς το εξωτερικό ελάττωμα εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης αποδοχής του αντικειμένου, θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Η επιστροφή των αγαθών χρεώνεται στην Dr.Cook όταν:

Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το αντικείμενο έχει συσκευασία κατεστραμμένη, εντελώς ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος έχει κατασκευαστικό ελάττωμα (εφόσον αυτό επιβεβαιώνεται από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας) ή έλλειψη ιδιότητας, η οποία ιδιότητα έχει συμφωνηθεί προηγουμένως εγγράφως με την Dr.Cook.
Σε περίπτωση επιστροφών με χρέωση της εταιρείας, τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην κατάσταση που παρέλαβε ο πελάτης και στον συμφωνημένο χρόνο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, διαφορετικά το δικαίωμα αντικατάστασης βάσει της παρούσας ρήτρας αίρεται.
Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος πρέπει να γίνεται με όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης κ.λπ.) και την πλήρη συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με έξοδα της Dr.Cook θα πραγματοποιείται είτε από το προσωπικό και τα μεταφορικά μέσα της Dr.Cook είτε με courier, είτε στο φυσικό κατάστημα που διατηρεί η Dr.Cook.
Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την επιλογή “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνει με επιστροφή χρημάτων σε αυτόν από το κατάστημα όπου έκανε την παραλαβή του προϊόντος. Η επιστροφή θα γίνει το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και της τιμής.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβεί μονομερώς και χωρίς κανένα άλλο μέσο σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησης αυτής με τον πελάτη.
Επιστροφές προϊόντων που θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) με έξοδα της Dr.Cook:

Σε περίπτωση που κάποιο(α) προϊόν(τα) κριθεί(νονται) ελαττωματικό(α) κατά την παράδοση στον πελάτη (DOA), η επιστροφή του(των) εν λόγω προϊόντος(ων) γίνεται επίσης με έξοδα της Dr.Cook.
Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του/των ελαττωματικού/ών προϊόντος/ων μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη στο κατάστημα Dr.Cook είτε με αποστολή του/των, με την ανάληψη των εξόδων παραλαβής από την Dr.Cook, με μέσα της απόλυτης επιλογής της και μετά από συνεννόηση μεταξύ του ίδιου του πελάτη και του προσωπικού του ηλεκτρονικού καταστήματος Dr.Cook.
Η επιστροφή προϊόντων που θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται δεκτή εντός (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση στον πελάτη και το προϊόν πρέπει να είναι άθικτο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης) και πλήρη συσκευασία.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Από την αρχική υποβολή της παραγγελίας του πελάτη έως και 14 ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση.
Αυτή η υπαναχώρηση είναι αδικαιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και εάν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς όπως το παρέλαβε, με όλα τα μέρη του, τα συνοδευτικά έντυπα και τη συσκευασία σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αγοραστής έχει προηγουμένως καταβάλει κάθε ποσό που χρεώθηκε από την εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος.
Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά και η Dr.Cook υποχρεούται να αποστείλει επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης αμέσως μετά την παραλαβή της.
Μετά τη δήλωση υπαναχώρησης, η Dr.Cook υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα που έλαβε.
Η επιστροφή χρημάτων στον πελάτη θα γίνει σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι τη στιγμή της υπαναχώρησης και της επιστροφής του τιμήματος έχει καταβληθεί στην Dr.Cook από την Τράπεζα, η Dr.Cook υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από τη σύμβαση που έχει συνάψει με τον πελάτη. Μετά την ειδοποίηση αυτή, η εταιρεία δεν ευθύνεται για τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης της αντιπαροχής, που ρυθμίζεται από την προαναφερθείσα σύμβαση.
Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την επιλογή “παραλαβή από το κατάστημα”, αυτό θα γίνει με την επιστροφή των χρημάτων σε αυτόν από το κατάστημα όπου έκανε την παραλαβή του προϊόντος. Η επιστροφή θα γίνει το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και της τιμής.
Τα έξοδα παράδοσης δεν θα επιστρέφονται μόνο εάν ο πελάτης είχε επιλέξει μια μέθοδο παράδοσης διαφορετική από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρει η Dr.Cook. Ο πελάτης υποχρεούται επίσης να επιστρέψει τα προϊόντα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία γνωστοποίησε την υπαναχώρηση.
Ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία εάν έκανε χρήση των προϊόντων πέραν της αναγκαίας για την εξακρίβωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης και η Dr.Cook δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη για την αποζημίωση, ακόμη και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Εξαιρέσεις: ΔΕΝ επιτρέπεται η υπαναχώρηση από παραγγελίες που περιέχουν κατεψυγμένα προϊόντα και τρόφιμα.