Επωνυμία: DR COOK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Επωνυμία (ξενόγλωσσα):  DR COOK SINGLE MEMBER P.C.
Διακριτικός Τίτλος:  DR COOK
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:  157029301000
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:  801446544
Διαχειριστής : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΥΛΙΜΙΩΤΗΣ του ΜΗΤΡΟΥ, κάτοικος ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, επί της οδού ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ, αρ. 7 .
Μοναδικός εταίρος : HANS VAN HOLLAND HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε με έδρα ΑΧΑΡΝΕΣ, επί της οδού ΑΝΘΑΓΟΡΑΣ, αρ. 10, ΤΚ 13679, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 155739101000, Α.Φ.Μ. 801388051,( ο οποίος εκπροσωπείται από τον/την ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ) ο οποίος για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 1.000,00 X (100%) ευρώ έλαβε 1.000 X (100%) μερίδια
Τηλέφωνο επικοινωνίας :   6943535363

Introduction

The website “www.drcook.gr” is an electronic commercial store selling products via the Internet created and operated by the company called “Dr.Cook IKE”, located in Haidari, Attica, Athens Avenue, , with VAT number 801446544, Tax Office. Aigaleo and GEMI 157029301000, e-mail address office@drcook.gr, telephone service line of the e-shop: 6943535363

The following terms and conditions will apply to the use of the e-shop under the brand name dr.cook located at www.drcook.gr. Any user who enters and transacts or makes use of the services of the e-shop is deemed to consent and unconditionally accept the following terms and conditions set forth herein, without exception. If a user does not agree to these terms, then he/she must, at his/her own risk, refrain from visiting, using the website and from any transaction or use of the services of the e-shop.

Terms of use

Dr.Cook reserves the right to freely modify or revise the terms and conditions of use and transactions from the online store, whenever it deems necessary, and undertakes to inform consumers of any change through the pages of this online store. Contracts through the e-shop are drawn up in Greek.

Products & Information

Dr.Cook is committed to the accuracy, truth and completeness of the information provided in the online store, as regards the identity of Dr.Cook and the transactions provided through the online store. The company, in the context of good faith, is not responsible and is not bound by entries of electronic data that were made by mistake/overlap in common experience and is entitled to correct them at any time it becomes aware of their existence.

Limitation of liability

In the context of its transactions from the online store, Dr.Cook is not liable and is not obliged to pay compensation for any damage or loss arising from the cancellation of orders, from non-execution or from the delay in execution for any reason whatsoever. It does not guarantee the availability of the products displayed in the online store, but informs the customer concerned on the basis of the data kept on the availability or not and undertakes in the event of a change in these data, to inform customers in a timely manner of the unavailability so in this case it has no further liability. The online shop provides the content (e.g. information, names, names, photos, illustrations), products and services available via the website “as is”. Under no circumstances shall Dr.Cook be liable in civil or criminal liability for any damage (positive, special or consequential, which shall include, but not be limited to, disjunctive and/or cumulative loss of profits, data, lost profits, monetary compensation, etc.) that a visitor to the online shop or a third party may suffer from a cause related to the operation or not and/or the use of the website and/or the inability to provide services and/or products and/or information available from the website and/or from any unauthorized interference or interference with the website.

Intellectual property

All the content of the e-shop, including the distinctive titles, trademarks, marks, images, graphics, photographs, drawings, texts, etc. are the intellectual property of Dr.Cook and are protected under the relevant provisions of Greek law, European law and international conventions or intellectual property of third parties for which Dr.Cook has obtained a license for its own exclusive needs and for the operation of the e-shop. Any copying, transfer or creation of derivative works based on this content or misleading the public about the actual provider of the online shop is prohibited. Reproduction, republishing, uploading, posting, communication, dissemination or transmission or any other use of the content in any manner or means for commercial or other purposes is only permitted with the prior written consent of Dr.Cook or any other copyright holder. The names, images, logos and distinctive features listed and describing the online store under the Dr.Cook trademark or the products or services of Dr.Cook or third parties are the property of Dr.Cook or third parties respectively, protected by the relevant trademark laws. Their use in the online shop does not in any way grant a licence or right to use them by third parties.

Personal Data & Confidentiality of Transactions

The Company is responsible for processing and must manage and protect the personal data of visitors and users of the website in accordance with the General Data Protection Regulation (679/2016), as well as the provisions of national, Community and international law on the protection of the rights and freedoms of individuals with regard to the processing of personal data, as applicable.

Dr.Cook uses the data of visitors (First Name, Last Name, e-mail address, contact telephone number, etc.), if they have been entered through the contact form on the website to contact you.
Dr.Cook uses the visitors’ data (e-mail address) if they have subscribed to the newsletter, to receive offers and newsletters from Dr.Cook.
Dr.Cook uses visitors’ data (e-mail address) if the e-mail address has been entered in predefined fields of the website, to remind incomplete purchases for products that have been added and remain in the shopping cart.
Dr.Cook uses visitor data through the use of cookies to improve the website and to customize the way visitors browse the website and provide them with a better experience. For more information about cookies, click here.
Dr.Cook  uses the user data (name, occupation, e-mail address, home address, landline phone, mobile phone, etc.) registered on the Website for all the aforementioned processing purposes as well as for the execution of transactions carried out through the online store. User and transaction data are considered confidential, as in ordinary transactions in a commercial shop.
Also, the existence of the right of information, access, erasure, opposition, purpose limitation and portability in accordance with Articles 12-22 of the General Data Protection Regulation and applicable national legislation) is hereby disclosed. It is ensured that only authorised employees have access to transaction information and only when necessary, e.g. for the processing of orders.
Otherwise, Dr.Cook is committed not to disclose the data of customers and their transactions, unless it has written authorisation from them, or this is required by a court order or decision of another public authority. The personal data declared in the online shop under the Dr.Cook brand name are used exclusively by Dr.Cook or its affiliated companies for the purpose of supporting, promoting and executing the transaction relationship, promoting goods and informing customers.

User Liability

The user/customer agrees and undertakes to use the services, information and data of the e-shop as provided by law and based on the rules of good faith and business ethics. It is the intention of Dr.Cook not to collect personal data of minors. However, since this cannot be guaranteed/confirmed by the Company, any underage users of the Company’s website who may provide, via the Company’s website, personal data, we assume that they have obtained the consent of their parents or guardians, if any.

They are obliged not to use the online shop under the Dr.Cook brand for:

Sending, publishing, e-mailing or otherwise transmitting any content that is unlawful for any reason, causes unlawful offense and harm to COMPANY or any third party, or violates the confidentiality or privacy of any person’s information.
Sending, publishing, e-mailing or otherwise transmitting any content that causes offence to the morals, social values, minors, etc.
Sending, publishing, e-mailing or otherwise transmitting any content to which users do not have a right to transmit under the law or applicable contracts (such as inside information, proprietary and confidential information acquired or disclosed as part of employment relationships or covered by confidentiality agreements)
Post, publish, e-mail or otherwise transmit any content that infringes any patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights of any third party of any kind
Sending, publishing, e-mailing or otherwise transmitting any material that contains software viruses or any other code, files or programs designed to interrupt, damage, destroy or equip the operation of any software or computer hardware
Intentionally or unintentionally violating applicable laws or regulations
Harassment of third parties in any way
Collecting or storing personal data about other users

Links to www.DrCook.gr

The links included in the online store, lead to pages of the store or in some cases lead the user to go from this (online store) to websites of third party providers, companies, etc. These linked websites are not under the control of Dr.Cook and Dr.Cook is not responsible for the contents of any such website or any link contained in a linked website, or any changes or updates to such websites. Dr.Cook is not responsible for webcasting or any form of transmission received from any linked site. Dr.Cook provides these links in its online store only to facilitate the use of the online store, their use is not obligatory for the visitor/customer and the fact that they are included in the online store does not imply that Dr.Cook approves or accepts their content.

Price policy

The online shop of Dr.Cook reserves the right to change prices without prior notice to the customer.

Dispute Resolution

We would like to inform you that in case any dispute arises from the transaction between us for the resolution of which you have sent us a written request but we are unable to reach a common agreement between us, you can contact the Electronic Dispute Resolution platform via the internet, at webgate.ec.europa.eu/odr/ which is directly linked to the competent independent Authority “Consumer Advocate” (www.synigoroskatanaloti.gr).

We also bring to your attention that our Company acknowledges in good faith the advisory nature of the decisions of the authority that will be seized and has not committed itself to the execution of these decisions. In any case of non-conciliatory resolution of the dispute through the HED platform, the civil courts shall have jurisdiction.

Returns policy

There is no possibility of return or exchange for frozen products and all types of food.

For all other products the following applies:

Exterior – Aesthetic Defects:

Upon receipt, the customer is required to unpack and inspect the products to confirm the absence of external, aesthetic defects to report the existence of aesthetic defects within ten (10) calendar days of receipt and if this period is exceeded, the customer loses all rights in this regard and is deemed to have caused the aesthetic defect after delivery. Dr.Cook is obliged to replace this item with another item without the external defect within a short period of time. In the event of unconditional acceptance of the item, it shall be deemed to have been delivered in perfect external condition without aesthetic defects.

The return of goods is charged to Dr.Cook when:

In the event that upon delivery the item has packaging damaged, completely or for the most part.
In the event that the article is found to have a manufacturing defect (if this is confirmed by the authorised repairer providing the guarantee of good functioning) or lack of a property, which property has been previously agreed in writing with Dr.Cook.
In the case of returns with the company’s charge, the goods must be returned in the condition received by the customer and at the time agreed. Any delay on the part of the customer shall only be justified for reasons of force majeure, otherwise the right to replacement under this clause shall be waived.
In all cases, the return of the product to be replaced must be made with all the documents that accompanied the product (e.g. Retailer’s Receipt etc.) and its complete packaging. The return of the products at Dr.Cook expense will be carried out either by Dr.Cook personnel and means of transport or by courier, or at the physical store maintained by Dr.Cook.
In the case of payment by cash, if the customer had chosen the option of “pick-up from the store”, it will be done with a refund to him by the store where he made the pick-up of the product. The refund will be made no later than within fourteen (14) working days of both the product and the price.
In the event that the products are returned damaged or incomplete, the Online Store has the right to claim compensation from the customer, the amount of which will be determined by the condition of the products and to proceed unilaterally and without any other means to a total or partial set-off of this claim against the customer.
Returns of products considered defective on delivery (DOA) at the expense of Dr.Cook:

In the event that any product(s) are found to be defective upon delivery to the customer (DOA), the return of such product(s) shall also be at Dr.Cook’s charge.
In this case, the return of the defective product(s) may be made either by the customer himself at the Dr.Cook store or by mailing it/these, with Dr.Cook bearing the costs of collection, by means of its absolute choice and after consultation between the customer himself and the staff of the Dr.Cook Online Store.
The return of products that are considered defective on delivery (DOA) will be accepted within (14) calendar days of delivery to the customer and the product must be undamaged and have all original documents that accompanied the product (e.g. Retailer’s Receipt) and complete packaging.

Right of withdrawal

From initial submission of the customer’s order up to a period of 14 calendar days from delivery.
This withdrawal is unjustified and without any charge and if the item has already been delivered, the customer must return the product exactly as received, with all its parts, the accompanying forms and packaging in perfect condition. The return of the item is accepted only if the buyer has first paid any amount charged by the company for the shipment of the item to him and the shipping costs for the return of the item.
The declaration of withdrawal is made in writing or electronically and Dr.Cook is obliged to send confirmation of receipt of the declaration of withdrawal as soon as it is received.
Following the declaration of withdrawal, Dr.Cook is obliged to refund the price received.
The refund to the customer will be made in the case of a credit card payment as follows: in the event that by the time of the withdrawal and refund the price has been paid to Dr.Cook by the Bank, Dr.Cook will be obliged to inform the Bank of the cancellation of the transaction and the Bank will carry out any action provided for under the contract it has concluded with the customer. Following such notification, the company shall not be liable for the time and manner of execution of the counterbilling, regulated by the aforementioned contract.
In the case of cash payment, if the customer had chosen the option of “pick-up from the store”, it will be done by refunding the money to him from the store where he made the pick-up of the product. The refund will be made no later than within fourteen (14) working days of both the product and the price.
Delivery charges will not be refunded only if the customer had chosen a delivery method other than the cheapest standard delivery method offered by Dr.Cook. The customer is also obliged to return the products within 14 calendar days from the day on which he notified the withdrawal.
The customer is liable to compensate the company if it has made use of the goods other than what is necessary to ascertain the nature, characteristics and function of the goods in the period up to the declaration of withdrawal and Dr.Cook is entitled to agree with the customer on compensation, even by mutual set-off.

Exceptions: NO withdrawal from orders containing frozen goods and foodstuffs is permitted.